Welkom op de webstie van SoZa-admin.

Mijn naam is Ton Gans.
Sinds april 2014 ben ik werkzaam als zelfstandig interim professional Sociaal Domein - senior medewerker uitkeringsadministratie.
Eerst als gemeenteambtenaar, daarna via detachering en nu als zelfstandige heb ik ruim 30 jaar ervaring in diverse functies bij Sociale Zaken. Een groot deel daarvan op de uitkeringsadministratie. Als interim bied ik tijdelijke ondersteuning bij ziekte, zwangerschap of studie, vanwege een re-organisatie of fusie, maar ook bij achterstanden of een verhoogde werkdruk door de vakantieperiode.

Vanuit mijn woonplaats in de buurt van Franeker ben ik in de volgende provincies werkzaam: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland.

Ik sta als ZZP'er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voer mijn werkzaamheden uit volgens de, door de belastingdienst opgestelde, modelovereenkomst (vrije vervanging" (nummer 9015550000-05-2 | 29-02-2016).

Voordelen voor uw organisatie:
•   Tijdbesparing door direct persoonlijk contact en snel een concrete overeenkomst.
•   Mogelijke besparing kosten bemiddeling van derden.
•   Profiteren van ervaring, kennis en volwaardige inzetbaarheid.
•   Flexibiliteit in overlap van funtieprofielen zoals uitkeringen en debiteuren.
•   Aantal uren en duur overeenkomst is in overeenstemming in te vullen.

imghome   •   GWS4all - Suite4Werk en Inkomen.
   •   Uitkeringsruns (PW, IOAW/Z, re-integratiebetalingen, kinderopvang, loonkostensubsidie).
   •   Aanmaak SEPA betaalbestand | opdrachtformulier betalingen | journaalpostenoverzicht.
   •   Verzorgen loonaangifte | CBS statistiek.
   •   Verwerken van aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand.
   •   Verwerken van besluiten tot wijziging, opschorting en beëindiging van een uitkering.
   •   Beoordeling (voorlopige)aanslag inkomstenbelasting in relatie met verstrekte bijstand.
   •   Inkomstenverrekening, herberekening, brutering van teveel verstrekte uitkering.
   •   Verwerken maandelijkse inkomstenverklaringen.
   •   Diverse eindejaarswerkzaamheden/controles.
   •   Signalen inlichtingenbureau | opstellen verrekeningen met het UWV.
   •   Inwerken, begeleiden (nieuwe) medewerkers uitkeringsadministratie.
   •   Vervullen van een rol als vraagbaak voor collega's en cliënten.
   •   Debiteuren-, crediteuren- en voorschottenadministratie.
   •   Boeken van debiteuren ontvangsten.
   •   In het kader van de Bbz beoordelen of de verstrekte lening voor levensonderhoud aan de
        hand van een ingeleverde jaarrekening, omgezet dient te worden in bijstand om-niet of
        dat de verstrekte bijstand geheel of gedeeltelijk een lening blijft.

linkedin gls 48(KLIK HIER VOOR EEN UITGEBREIDE CV)